| copyright: Das Nymphensittichlexikon (NL) www.nymphensittichlexikon.de <<